Zandverharder.nl Voegenbinder

PRODUCT INFORMATIE ZANDVERHARDER

PRODUCTOMSCHRIJVING
Zandverharder voegenbinder is een watergedragen dispersie van een styreen-acrylcopolymeer. Een unieke voegenbinder met UV-crosslinkers, vrij van weekmakers, oplosmiddelen en ook aklylfenol geëthoxyleerde oppervlakteactieve stoffen. Vrij van gevarensymbolen.

Zandverharder voegenbinder heeft een dubbele functie: het beschermt poreuze ondergronden tegen water en olievlekken en het stabiliseert tevens het zand in de voegen. Zandverharder voegenbinder wordt gebruikt om zandvoegen tussen tegels en klinkers te binden en is een veilig en effectief alternatief voor (epoxy)voegmortels. Zandverharder voegenbinder vormt een hard maar flexibel netwerk met de zandvoeg en vormt op het oppervlak een extra harde toplaag door UV-licht.

Zandverharder voegenbinder blijft flexibel en is daardoor bestand tegen lichte oppervlakte belasting. 
Zandverharder voegenbinder houdt onkruid vanaf onder tegen en voorkomt dat deze tussen de tegels kunnen groeien.

TOEPASSING
Zandverharder voegenbinder wordt toegepast voor het binden en verharden van zandvoegen tussen vrijwel alle soorten tegels en klinker. Zandverharder voegenbinder is geschikt voor plaatsen met weinig mechanische belasting. Voorbeelden zijn tuinen, terrassen, voetgangerszone enz. Zandverharder voegenbinder niet toepassen op gladde, niet-poreuze tegels.

EIGENSCHAPPEN
• Zeer sterk en flexibel
• Onkruidresistent
• Waterdoorlatend (afhankelijk van zandkorrelgrootte)
• UV- en weersbestendig
• Beperkt zanderosie. Beperkt uitbloeien en kalkerosie.
• Makkelijk aan te brengen

TECHNISCHE GEGEVENS
Kleur: Witte emulsie
Geur: Product specifiek
Soortelijke gewicht: Ca. 1,0 kg/liter
pH: Niet van toepassing
Bevat: Acrylaat

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN
Omgevingstemperatuur: maximaal 25°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur: maximaal 25°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid: max. 80%
Aangezien het een watergedragen bescherming betreft, kan de voegenbinder (in niet uitgeharde conditie) verdund of weggespoeld worden door water. Verzadiging van de voeg is cruciaal om voldoende sterkte te bereiken. Niet toepassen wanneer er regenval (binnen 24 uur) of binnen 6 uren na toepassing het dauwpunt zou kunnen bereikt worden. Dan de applicatie uitstellen.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
Verwijder algen en mos vooraf met Mos en Algen verdelver
2. en hogedruk. Spuit de voegen leeg en laat deze goed drogen of versnel de droging door temperatuurbelasting.
3. Zandverharder voegenbinder werkt op alle soorten zand mits deze goed gedroogd is. Geadviseerd wordt om vuurgedroogd kwartszand toe te passen. Bij voorkeur het zand aftrillen met een trilplaat.
4. Zandverharder voegenbinder onverdund aanbrengen met een lagedrukspuit. Breng gelijkmatig materiaal aan over het gehele oppervlak tot de voegen verzadigd zijn. Tijdens applicatie is het belangrijk dat de straal van de lagedrukspuit niet te hard staat om te voorkomen dat het zand uit de voeg wordt gespoten.
5. Verwijder overtollig materiaal van de tegels met behulp van een trekker.
6. In de praktijk geldt dat hoe kleiner/smaller de voeg, hoe minder belasting de voeg aankan. Bijvoorbeeld: 100% elasticiteit op een voeg van 1 millimeter is minder groot dan op een voeg van 5 millimeter.

DROGING
Begaanbaar: Na 8-12 uur (bij droge weersomstandigheden)
Belastbaar: Na 24 uur (bij droge weersomstandigheden)
(doorgedroogd)

ONDERHOUD
Onderhoud en reiniging van groene aanslag. Gebruik nooit een hogedrukspuit op de zandverharder omtrent deze niet geschikt hiervoor is. Gebruik Mos en Algen verdelver om de stenen en voegen weer zuiver te krijgen.

VERPAKKING
5, 10 en 25 liter.

THEORETISCH VERBRUIK
Gemiddeld verbruik van 1,5 – 2 liter per M2. Uitgaande van een voegbreedte van ong. 0,5 cm en voegdiepte van gem. 3 cm.
Afhankelijk van de zuiging en porositeit van de ondergrond.

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Niet verdunnen of mengen met andere producten.
• Kan een kleurverdiepend effect hebben op de
ondergrond.
• Voertuigbelasting dient vermeden te worden.
• Bestand tegen agressief zacht water, olie, diesel,
huishoudelijke chemicaliën, voedingsmiddelen.
• Niet toepassen op marmer, keramische tegels,
terracotta, gepolierde natuursteen.
• Groene aanslag dient voor applicatie verwijdert te
worden.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID
In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden
houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Het product bevat geen gevaarlijke stoffen! De voegenbinder
bevat geen brandbare, giftige of gevaarlijke componenten.
Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING
Onze technische afdeling vind het belangrijk dat u zo goed mogelijk
geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor
u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg
geven over het gebruik van dit product. Twijfel vooral niet en neem
direct contact op.
T. +31 6-23230609
E. info@zandverharder.nl
W. www.zandverharder.nl

DISCLAIMER
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik
van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste
ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en
gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit
productinformatieblad geen rechten worden ontleend.
Zandverharder.nl wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie
en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade
nadrukkelijk af. De gebruiker blijft ten allen tijde verantwoordelijk
betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.